גליונות עבודה של מכתב פופקורן

עזור לילדים לתרגל זיהוי אותיות b ו- d ו p ו- q עם דפי העבודה המהודרים והמכתבים האלה, המופיעים בחינם, עם נושא פופקורן מהנה.

פעילויות הפיכת פופקורן בחינם - דפי עבודה ופעילויות הניתנים להדפסה בחינם, מושלמים לעזור לילדים לזהות ולכתוב נכון b ו- d, p ו- q, לגיל הרך, גן ילדים, כיתה אאתה יכול לתפוס את אלה דפי עבודה של מכתב פופקורן בחינם באתר אחותנו היום!

מלאכות יום הפופקורן הלאומיות לילדים דפי עבודה של פופקורן


ספרי טרום פריימר

פופקורן להדפסה